Nedansjö Bygdeförening
1996 – 2008

Verksamhetsberättelse för 2007 i PDF

Verksamhetsberättelse för 2006 i PDF

Föreningens syfte är att i ord och bild dokumentera Nedansjös historia samt att ordna div aktiviteter för bygdens innevånare.


I Bygdegården finns en utställning med skolfoton, bilder från Nedansjö industrihistoria och från jordbruk och handel.

Föreningens hemsida innehåller ca 500 bilder ur Ingvar Nilssons samlingar, skolkort, berättelser från bygden, gästbok, länkar till andra föreningar, information om bygdeföreningen, aktuellt program för aktiviteter under 2008, styrelse mm. www.nedansjo.net

Byforskning startade 2005 och kommer att succesivt redovisas på hemsidan. Har Du något att berätta om Din fastighet eller är Du nyfiken på vilka som bott där tidigare? Kom med och bidra till historieskrivningen!

Vävstugan har varit verksam i 5 år och har f n 10 aktiva men fler är välkomna.


10-årsjubileum den 19 juli på Vårbacken

Bygdeföreningen bildades ursprungligen för att ta hand om Ingvar Nilssons stora samling av foton och tidningsurklipp som berättar om verksamheter och människor i Nedansjö huvudsakligen under 1900-talet. Dessutom förfogar föreningen över en mängd skolkort med början från vår 100-åriga skolas första årskurs 1904.
En del av bilderna finns utställda i bygdegården och samtliga finns på föreningens hemsida. Bildtexterna är inte alltid kompletta med personer, plats och tidpunkt, där behövs hjälp av alla som kan berätta mer.Nedansjö bygdeförening har sina lokaler i det vackra gamla kapellet på Plantvägen som föreningen fick överta då EFS-församlingen i byn upphörde.