Styrelse 2007

 

Thore Rudberg Ordf 233 34 070-316 33 34
Bengt Olsson Vice ordf 231 94  
Margareta Kjeller Kassör 231 78 070-304 18 45
Christina Eriksson Sekr 233 82 070-520 58 79
Pia Eriksson Servering
233 81 076-817 54 81
Britt-Marie Eriksson Lotterier 233 21 070-561 75 06
Arnold Jonsson Eldning
231 25 070-307 63 58
Gunnar Dahlin Suppl 233 18 070-265 67 47
Karin Deldén Suppl 232 30  
Tage Söder Revisor 231 39  
Lars Rudberg Revisor 230 68  
Arne Sjödin Valber 230 40
Lars Sjödin Valber 235 70  
Anders Eriksson Webbmaster   anders@nedansjo.net